Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thúy An
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy An
Giới tính Nữ
Trình độ Trung cấp Kế toán
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách