24/09/19  Tin của trường  195
Ngày 22/8/2019 Trường Tiểu học Hòa Thuận tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm học 2019- 2020 cho tất cả học sinh của trường.  
 25/04/16  Tin của trường  431
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Hòa Thuận.